विनामूल्य शिप ऑर्डर + 99 € | कोड: FREESHIP
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)
प्रश्न विचारा

300 मीडब्ल्यू ग्रीन लेझर पॉइंटर (532 एनएम)

एकूण किंमत: € 39,90

तांत्रिक माहिती:

आउटपुट पॉवर: 300mW

वेव्हलेन्थ (रंग): 532 XNUMX२ एनएम (हिरवा)

दृश्यमान बीम श्रेणी: 12 किलोमीटर

आकारः 16cm x 2.5cm

वजन: 110 ग्रॅम

डायोडचे आयुष्य: 5.000 तास

कामाचे तापमान: 25 ते 35 ° से

बॅटरी: अल्ट्राफायर 18650 किंवा 16340

बॅटरीचे आयुष्य: 2 तास

ज्वलनशील वैशिष्ट्ये:

हे बीमचा आकार केंद्रित आणि बदलण्यास अनुमती देते अशा फोकलायझरला धन्यवाद देते विविध सामग्री जळते: प्लास्टिक, फुगे फुगे, दिवे सामने.

आयटी अंतर्भूत:

लेसर पॉइंटर, कॅलिडोस्कोपिक हेड, 2 की, सेफ्टी लॉक, स्ट्रिंग अँड इंस्ट्रक्शन.

इशारा:

आमचे लेसर पॉईंटर्स व्यावसायिकांसाठी आहेत, ते खेळणी नाहीत. ही उपकरणे मुलांना किंवा बेजबाबदार व्यक्तींना देण्यासाठी योग्य नाहीत. लोक, प्राणी किंवा गतीशील वाहनांकडे लेसर दाखवू नका. तुळईची चमक दृष्टीस हानी पोहोचवू शकते. लेझर लाइट क्रिस्टल्स आणि परावर्तित पृष्ठभागांवर बाउन्स करतो. वापरादरम्यान अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची शिफारस केली जाते. 5mW पेक्षा जास्त उर्जा असलेल्या सर्व लेसरसाठी, त्यांच्या तरंगलांबीसाठी योग्य संरक्षणात्मक गॉगल आवश्यक आहेत. लेसर सुधारणे किंवा त्याचा गैरवापर केल्यास डोळ्यांना इजा होण्याची आणि कायमची हानी होण्याची शक्यता असते. लेझर सामान्यत: खगोलशास्त्र, शिक्षण, संशोधन, बांधकाम आणि इतर अचूक संकेतक म्हणून कार्य करतात अशा इतर भागासाठी वापरले जातात. अयोग्य किंवा अयोग्य वापरामुळे होणार्‍या सर्व नुकसानीस खरेदीदार जबाबदार असेल. केवळ योग्य प्रशिक्षणासह अनुभवी ऑपरेटरला ज्याने योग्य स्तरावर प्रशिक्षण प्राप्त केले असेल त्यांनाच या प्रणालींवर नियंत्रण ठेवण्यास अधिकृत केले जावे.

प्रश्न आणि उत्तरे

प्रश्न विचारा
 • एल पेंटरो व्हाईन पाप बॅटरियास?

  शुभ प्रभात
  नाही lleva incluidas si मुलगा añadidas junto a el láser.
  ग्रीटिंग्ज

 • ही वस्तू तत्काळ पाठवण्यासाठी उपलब्ध आहे का?

  हॅलो.
  होय, जलद शिपिंगसाठी तो स्टॉकमध्ये आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • 1 प्रेग्न्टा (अल लेसर कम्मा?) 2 प्रेग्न्टा (सी नो ले पोंगो ला काजा से रोमपे एन एल कॅमिनो ओ एल्गो?)

  नमस्कार!
  हे मॉडेल पॅड ल्युगर ऑफ क्विमर प्लॅस्टिक, ग्लोबोस, सेरिल्स ...
  नाही, एल लेजर व बिएन प्रोटीजिडो ऑन्क से एएडा ला काजा पॅरा ली लीग परफेक्टमेन्टे.
  ग्रीटिंग्ज

 • Quiero 6 l deser de 300 mw verde y pgar contra reembolso gracias espero su respuesta.

  नमस्कार!
  लॉस प्यूडेडस वेब ट्रॅव्हर्स ट्रॅव्हस डे न्यूस्ट्रा वेब.
  एल पगो कॉन्ट्रॅक्ट रेम्बॅलोसो नो सेरसा पॉसिबल.
  आवश्यक आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, एक 25 डिग्री व्यायामशाळा कमी करा? ट्रामाटुरा डे अल्मासेनेमिएंटो?

  नमस्कार!
  पण, फेकिओनर. ला टेम्पर्टौरा आयडॅनिया सर्व्हिया डे 15 ए 25º.
  ग्रीटिंग्ज

 • M Qué garantía tiene el Modelo 300mw? लो क्वेरो यूएस पॅरा एस्ट्रोनोमा.

  नमस्कार!
  तीने डॉस एओस डे गॅरंटिया.
  धन्यवाद!

 • नेसेसिटाबा वर उना फोटो डेल इस्टेच वाई एल कार्गॅडोर पॅरा हॅसर एल पेडीडो, क्यू सेर कॉन टारजेटा ओ कॉन्ट्रीम्बोल्सो

  नमस्कार!
  एक्गो प्यूडेस व्हेर कार्गोडोरः
  https://www.lasers-pointers.com/products/battery-charger-18650-16340
  y एक्वा ला काजा:
  https://www.lasers-pointers.com/products/protection-box
  ग्रीटिंग्ज

 • Cuantas baterías lleva el láser de 39 यूरो?

  नमस्कार!
  फनसिओना कॉन उना बाटरिया.
  ग्रीटिंग्ज

 • नमस्कार. स्वीडनला पोहोचण्यासाठी किती दिवस लागतात? मला किती बॅटरी खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे? धन्यवाद. अनत सॅम्युल्सन.

  हॅलो.
  आमच्याकडे अनेक शिपिंग पर्याय आहेत, दिवसात जलद आगमन. आपण खरेदी करू इच्छित असलेल्या शॉपिंग वेब लेखांमध्ये सर्व जोडणे आणि सूचीमधून आपला देश निवडणे आपण पाहू शकता. बॅटरीसह ते ऑपरेशनसाठी पुरेसे आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • ब्यूएन डीआयए प्राइगेन्टो एन क्यू पैस रेसिडेन यूस्टेडीज याएक यू मे एन्क्वेन्ट्रो एन मेक्सिको वाई रिएरिएर यू लेझर एन एल क्यू प्यूएडा व्हेर एल हेज डे लुज, टुडो एल रेयो यॉ नो सोलो एल पंटो फायनल अल क्व अपंटस. क्युअल ईएस ला पोटेंशिया मिनीमा क्यू रिकिएअर अन लेझर पॅरा क्यू से वे वी डे ला मनेरा क्यू लो नेसेसिटिव्ह ओविव्हिएमेन्टे एन एन लुगर सेमी ऑब्स्कुरो. हेसेन एन्ट्रेगेस ए मेक्सिको वाई कुआंटो कुएस्टा एल एनव्हिओ. ग्रॅकिअस.

  शुभ प्रभात
  नोसोट्रोस सोमोस डी एस्पाना. एस्टोस सेरेसॉन लॉस लासेर कॉन एल हेज मी दृश्यमान आहेत:

  https://www.lasers-pointers.com/products/200mw-green-laser-pointer-532nm
  https://www.lasers-pointers.com/products/300mw-green-laser-pointer-532nm
  https://www.lasers-pointers.com/products/500mw-green-laser-pointer-532nm

  पोडेमोस एन्व्हिर्लो ए मेक्सिको, पॅरा व्हेर एल कोस्टे वाय फॉरमास डे एनव्हॉओ टिएनस क्यू अ‍ॅडिर अल कॅरिटो डे ला वेब लॉस आर्टिकुलोस क्यू डीसेस वाई सेलेक्शियानर टू पॅस एन्टर ला यादी.
  ग्रीटिंग्ज

 • 30 वर्षांच्या माझ्या संगणकाची नोंद 5 सप्टेंबरपर्यंत केली जाईल.

  नमस्कार!
  लेलेगरिया सोब्रे अल 01/06 /
  ग्रीटिंग्ज

 • Querría saber si al comprar un láser de 300mw Que usan Dos Tipos de pilas, 18650 (डे लास ग्रँड्स) y Las 16340 (पेक्केस), एल लासर सी लो कॉम्प्रो सिन इनक्लुइर पिलास पोर्क या टेंगो डे लास 18650 ¿me lo enviais para que le वाल्गन लास ग्रँड्स ओ लास पेक्वेस? त्याऐवजी आपण हे करू शकत नाही विशिष्ट वैशिष्ट्य आहे. एस्पेरो हॅबरमे एक्स्प्रेसॅडो कॉन क्लॅरिडेड. अन सालुडो.

  शुभ दुपार
  से envía कॉन एल tamaño estándar que परमिट poner ला batería डे महापौर tamaño (18650) वाई en cualquier मोमॅन्टो से puede desenroscar ला पायजा इंटरमीडिया y acortar अल tamaño अंतिम डेल लायसर usando उना batería 16340.
  ग्रीटिंग्ज

 • क्युएंटो कुएस्टा एन पेसोस मेक्सिकनोसेल लेझर

  नमस्कार!
  Puedes us un un transor de Divisas para saberlo.
  ग्रीटिंग्ज

 • क्युअल ईएस एल मेजोर प्रॉडक्टो (डी टोडोस लॉस कलर्स) हर्स्टा लॉस 40 €? y en burgos tenéis tinda? sino es así, cuanto tardaría en llegar?

  नमस्कार!
  सीरिया हे: https://www.lasers-pointers.com/products/300mw-green-laser-pointer-532nm
  नाही टेनिमोस टेंडा एन बर्गोस, llegaría en un día.
  ग्रीटिंग्ज

 • ओएस त्याने हे स्पष्ट केले नाही की पियोडिओ एन्व्हिएर बिएन ईस्टॉईज इंट्रेसेडो एन पेंटरो कलर वर्डे 300 एमडब्ल्यू क्यू क्युमे पॅपल ग्लोबॉस इ, एल प्रीसीओ एएस डी 39 यूरो मील प्रेग्वेन्टा इज सिग्युएन्टे सि री रीलिझा एल पगो कॉन्ट्रीमेम्बॉस रीबेरियस एर अल आर्टिकुलो वा पगार अलि मिस्मो? y la otra opción seria por transéncia pero os tengo que dar mi número de cuenta? हे साधेपणासाठी आवश्यक असू शकते परंतु आपण केवळ एक ईमेल वेबसाइटवर आहात परंतु आपण केवळ ईमेलद्वारे माहिती द्याल इतकेच नव्हे तर उत्पादनशील मालमत्तेचे निराकरण करू शकत नाही. या ला एस्पेरा डे सुस नोटिसिया जुआन मॅन्युअल

  बुआनास तार्डेस जुआन मॅन्युअल.
  एल envío एस एक domicilio, नाही hace falta इ एक Correos एक por ELLO कडून.
  नाही डिस्पोनमोस डे पागो कॉन्ट्रॅक्ट रेंबोल्सो.
  ट्रान्सफरन्सिया बॅनकेरिया ते डेरेमोस नोसोट्रस न्यूएस्ट्रो न्यूमेरो डे क्युएन्टा वा पॉड्रिज रियलिझर ला ट्रान्सफ्रान्सिया डेस्यू टू क्युएन्टा बॅनकारिया ओ डायरेक्टमेन्ट डेस्यू udक्युडीएंडो अल बॅन्को वाय हॅसीन्डो अन इन्ग्रेसो.
  सी recibes El artículo defectuoso deberías enviarnos un Mensaje Para que te tramitemos el cambio por otro artículo nuevo gratuitamente.
  ग्रीटिंग्ज

 • यात आयआर फिल्टर आहे?

  हाय.
  होय, त्यात आयआर फिल्टर आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • हे 100 मेगावॅट ग्रीन लेसर पॉईंटर कॅलिडोस्कोप हेडसह कार्य करते?

  हाय.
  होय, त्याच प्रकारचे डोके वापरा.
  ग्रीटिंग्ज

 • नमस्कार साहेब! नुकतीच एक 300 मीडब्ल्यू लेसरची मागणी केली. आपल्या आज्ञेची वेगवान प्रक्रिया केल्याबद्दल धन्यवाद. मी बॅटरी ऑर्डर करू शकत नसल्यामुळे, या प्रकारच्या बॅटरीसह हे पाहत नाही: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आयसीआर 18650-बी 4. यात फ्लॅट टॉप आहे, बटणासारखे नाही. धन्यवाद!

  हॅलो व्लाड
  होय, ही बॅटरी सुसंगत आहे. व्होल्टेजचे निरीक्षण करा, 3.6v किंवा 3.7v असावे, शीर्ष किंवा खाली नाही.
  ग्रीटिंग्ज!

 • मी पॉड्रियाइस डेकीर क्यू ईएस एल फिल्ट्रो आयआर, वाई पोर्क सोलो से यूएसए एन लॉस पंटेरोस फैड्स वाय सी ला सलिडा एएस रियल एस्टॉय इंटरेसॅडो एन एल डी 200 मीडब्ल्यू ओ 300 मेगावॅट

  नमस्कार!
  एल फिल्ट्रो आयआर से एनकारगा डी फिल्ट्रर ला लूज डे सलीदा डे लॉस लॉसर फैसिस क्यू एन रियालिडेड पुत्र इन्फ्रारोजोस, एलिमिनाडो क्वालक्वियर पार्ट डी ल्यूज इन्फ्रारोोजा एसेगुरान्डो क्व लास पोटेंशियस डे सलिडा सी साला एन एन वर्ड वर्ड. एल रीस्टो डी कलर्स नाही मुलगा क्रिएडोस अ पार्टीर डेल इन्फ्रॅरोजोज, एएस पोर्स एएसओ क्यू नो नेसेस्टीन ल्लेव्हर. लास पोटेंशिया डी टोडस न्यूस्ट्रो लेसर पुत्र रीएल्स.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, एल लेसर डी 300 मेगावॅट क्षुल्लक औषधोपचार.

  नमस्कार!
  पुईडे फंसीओनार कॉन क्युक्वीएरा डे लॉस मॉडेलोज, कॉन ला 16340 से प्यूडे र्युसेर एल टमॅलो डेल लाझर ऑन्क ट्यूनेन मेनोर कॅपेसिडाड, वाई कॉन ला 18650 से यूएसआरए कॉन एल टमॅसो नॉर्मल डेल लायसर.
  ग्रीटिंग्ज

 • यूएनए प्रीग्रींट कुंटो तारदार एन एन लेझर ए मॅक्सिको नेझाहुवालकोयोटल

  नमस्कार!
  पॅरा वर्स लास ओपिसिओन्स डे इंटरव्हिजनल अ‍ॅडेड अल कॅरो डी ला वेब लॉस आर्टिक्युलोस क्विएरी क्वेरेस कंपरर, हे क्लिक क्लिक इन फायनलिझर कॉम्प्रेड युट सिलेक्शियन टू पॅस एन ला यादी.
  ग्रीटिंग्ज

 • क्वेरीए साबेर सी एल फिल्ट्रो आयआर ला पोटेंशिया डे 300 मेगावॅट कमी करा, वाय सीएस्ट लेसर कॉन ला जेन्टे एन एल पैस से प्यूडे व्हेरी ईस्टेक: https://www.youtube.com/watch?v=E20ZEFS_7FY

  नमस्कार!
  एल फिल्ट्रो आयआर नाही लॉस 300 मीडब्ल्यू कमी करा, लॉस 300 मीडब्ल्यू ईएस ला सलिडा रियल रिस्पेस डी सर्व्हर फिल्ट्राडा. सी, एल इफेक्टो डेल हेज सेरया म्यू समान अल डेल vídeo.
  धन्यवाद!

 • हॅलो, मला एक प्रश्न आहे, मला हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे की हे m०० मीडब्ल्यू (जरी मला ते गोळा करण्यास खूपच रस असला तरीही) जवळजवळ K कि.मी. अंतरावर दिसत असेल आणि आपण खरोखर कागद, प्लास्टिक आणि बनवू शकत असाल तर काळे लाकूड . मी विचारतो कारण मी हे ऐकले आहे की हे उत्पादन आयआर फिल्टर आहे आणि मी शक्ती कमी केली नसती, पहा

  हॅलो.
  हे मॉडेल 12 किमी पर्यंत पोहोचू शकते. आपण प्लास्टिक बर्न करू शकता, बलूनचे शोषण करू शकता, हलके सामने तयार करू शकता, लाकूड करू शकत नाही. यात आयआर फिल्टर आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • या लेझर पॉइंटरने कोणती बॅटरी खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे? आपण देखील चार्जरची शिफारस करता? चेरिल

  हॅलो.
  ही शिफारस केलेली बॅटरी असेल: https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  चार्जर देखील आवश्यक होते: https://www.lasers-pointers.com/products/battery-charger-18650-16340
  ग्रीटिंग्ज

 • एल मॉडेलो 300 मीडब्ल्यू कॉन कार्गोडोर एमएएस बाटेरीया साल्द्रिया एन 50'90 ab ओ अब्राहिया क्यू अ‍ॅग्रीगर अल्गूना बाटेरेसा म्यूज वा सबिरिया एल प्रेसीओ?

  नमस्कार!
  नाही सेरेस नेसेरिओ एमएस बॅटरियास, कॉन उना या फंकिओना.
  धन्यवाद!

 • Cuantas baterías lleva es 300o मेगावॅट मॉडेल

  नमस्कार!
  काहीच नाही, फॅन्शिओना कॉन उना डी हे मॉडेलः https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  ग्रीटिंग्ज

 • लॉस एन्व्हिओस एन एस्पेस क्यू से एन्ट्रेगन पोर ला माना ओ पोर ला टार्डे?

  नमस्कार!
  से pueden entregar por la mañana ओ por la tarde, dependerá डी cuando अल repartidor pase por आपण झोन किंवा क्षेत्र.
  ग्रीटिंग्ज

 • एन मॅटरिया क्यू इनक्लुए पोने क्यूआर ट्रे कॅबॅझल कॅलिडोस्कोपिओ, ईएस लो मिस्मो क्यू ला ओपिसियन डे अॅडिर कॅलिडोस्कोपिओ (पॅक डी 5)?

  नमस्कार!
  नाही, एल लॉझर सालो ट्रे एको, लॉस ऑट्रोस 5 मुलगा डायफेरेन्टेस अ‍ॅडिसिओनेल्स अल क्यू या लिव्वा.
  धन्यवाद!

 • क्विझीर साबेर एसई एल डीई 200 मीडब्ल्यू ओ ईएल डीई 300 एस वेन बायन ए प्लेन लूज दिल्ली दीया. GRACIAS.

  नमस्कार!
  सी, अल पुंटो से वे बिएन, एल हेज बाजो ला लुझ डेल सोल, एन ला सॉम्ब्रे सी.
  धन्यवाद!

 • आपल्या स्वतःच्या बॅटरी आपण खरेदी केल्या आहेत किंवा आपण लेसरने सुसज्ज आहात?

  हॅलो.
  बॅटरी समाविष्ट नाहीत, त्या आपल्या ऑर्डरसह काही प्रमाणात जोडल्या जाऊ शकतात.
  ग्रीटिंग्ज

 • ते कॉमेन्टॅडो क्यू लो कॉन्स्टिव्हो मी बरसतो माझ्या डोसे क्विल ला पोटेंशिया नाही वास्तविक, ईएसओ लो डेस्कोन्को, ते डिरे क्यू लो तो व्हिस्टो एन उन पेंजिना क्यू लिला सेव्हट्रॉनिक वाईस एल लेझर 303 क्विट विक्री इन यूटोज व्हिडीओज, एस्पीरो क्वी मी देस तू रायसीन, ग्रॅकीस वाई पर्डोना

  लस पोटेंसिअस क्यू वेंडेन नो बेटा रीएल्स, कॉमो से प्यूडे वेरे एन एस्टे पोर एजेम्पलोः http://www.sevitronic.com/epages/ec5097.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec5097/Products/230289032
  कोणतीही अस्तित्वाची संख्या नाही 500 मेडब्ल्यू, इंपॉसिबल एन कॉंगो 1200 मीडब्ल्यू कॉम अ‍ॅन्सिअन, परंतु आपण हे करू शकत नाही, की समुद्रमार्गावरील पुनर्विक्रीचे प्रमाण वाढवावे लागेल ... नो कंपल ला लॉजिन्सीन एस्पाओला पोर लो क्यू नो टेंडर निंगन टिपो डे गॅरंटिया ली एन एन निंगुनो डे सुस प्रॉडक्टस.
  ग्रीटिंग्ज

 • लो तो व्हिस्टो पोर 35 € कॉन कार्गोडोर वाय बाटरिया इनक्लुइडो

  नमस्कार!
  नाही कॉन एस्टा पोटेंशिया वास्तविक नाही.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, एस्टोस लेसर, टिएन फिल्ट्रो आयआर, तो लेओडो क्यू एन कॅसिओ कॉन्ट्रॅरिओ ला पोटेंसीया नाही ईएस ला क्यू सेरेरेस, ईएस मेनोर, पोर लो टँटो, ला पोटेन्शिया डी m०० मेगावॅट वास्तविक?

  नमस्कार!
  न्यूएस्ट्रोस लॉसरेस रेवल्स लीव्हन फिल्ट्रो आयआर वाय लास पोटेंसिअस मुलगा रीएल्स.
  एल रेस्टो डी कलर्स नो ललेवा या क्यू एएस नेसेरिओ पोर्क नो सी प्रॉडन पोर इन्फ्रारोजोज.
  ग्रीटिंग्ज

 • क्युआंटो टर्डा एन कारगार्स पूर्णटामेन्टा उना बाटेरिया 18650?

  नमस्कार!
  सोब्रे २- 2-3 दिवसांनंतर.
  धन्यवाद!

 • यो पेडे अन लेझर एल वियर्नेस पोर ला टार्डे. Cuando llegará?

  नमस्कार!
  पोन्टे एन कॉन्टेक्टो कॉन नोसोट्रॉस ए ट्रॅव्हिज डे ला सिक्युनिक डे कॉन्टेक्ट कॉन तु यू नंब्रे वाय एपेलीडोस पॅरा क्यू पॉडमोस रेव्हिझर टू पेडीडो ई इन्फॉरमेट सोब्रे ला एंट्रेगा.
  धन्यवाद!

 • सीयो यो डेस्कान्सो एल वियर्नेस पोर ला माना एल पेडीडो टेंडरिया क्यू हेसरलो एल मिरकोलेस ओ एल ज्यूवेस पोर ला माना?

  पॅरा क्यू लीलेग एल वियर्नेस ए लो लार्गो डेल डीए से टेंडरिया क्यू हेसर एल मीर्कोक्लेस डेसडे लास 14.00 अल ज्यूवेस हर्स्टा लास 11 डी ला मझाना.

 • लास बॅटेरियस सेन्डेन्सी सर्व्हिस? ला एन्ट्रेगा ए डोमिकिलिओ क्यू ललेगा जस्टो अ लास 24 तास डेस्डे सु कंप्रा पोर्ट यो यो ट्रॅबजो पोर लास मॅनॅनास पोड्रिया पेडर क्यू एंट एन्टरिंग पोर्न ला टर्डे?

  नमस्कार!
  सी, लास बॅटेरॅस से प्यूडेन पेडर पॅरिस.
  Llega अल día siguiente de que se envié, नाही ला मिसमा होरा, puede ser tanto por la mañana como por la tarde y no posible elegirlo.
  धन्यवाद!

 • से वे एल हेज़ दे लुझ? Cuantas baterías necesita este láser y curales

  नमस्कार!
  सी, एल हेज ई दृश्यमान.
  यूएसए उना डी इस्टेस बॅटरियास: https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  ग्रीटिंग्ज

 • Hola, estoy interesado en el láser verde de 300mw, पॅरा हॅसर espectáculos en eventos y discotecas. मी gustaría saber si con este láser se vería un haz de luz bastante luminoso y ancho simulando a Las espadas láser. Y si habría algun ਸਮੱਸਿਆ en enizizarlo en Discotecas y espacios grandes. ग्रेसियास !!

  नमस्कार!
  सी, एल हेज से व्हर्आया म्यू बिएन एन ला ऑस्क्युरीडाड, इन सीसो हाय ह्यूमो डी डिस्कोटेका एन सेरिया मेजोर. Mientras नाही se apunte direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct direct a direct a a direct la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La................................................................................................................................................................. तांबेन से पीईजे यूएस एल कॅलिडोस्कोपिओ क्यू इनक्लुए पॅरा डिस्पॅसर एल हेज एन मॉटोस एमस डे मेनर पॉटेन्शिया वा क्वी समुद्र एएस मेनू पेलीग्रोसो.
  धन्यवाद!

 • आपण यात मानक एएए बॅटरी वापरू शकता?

  हॅलो.
  नाही, वापरली जाऊ शकत नाही.
  ग्रीटिंग्ज

 • आपला 200 मीडब्ल्यू ग्रीन / लाल / व्हायलेट लेसर सतत किती काळ राहू शकेल? जर आपण काही मिनिटांसाठी लेसर चालू ठेवले तर नुकसान होईल का? फक्त विचारत आहे कारण त्यांच्याकडे चालू / बंद स्विच वर क्लिक नाही, परंतु पुश बटण आहे आणि आपण बटण दाबत नाही तोपर्यंत ते चालूच राहतात.

  हॅलो.
  शिफारस केलेली प्रज्वलन वेळ 30 सेकंदांपर्यंतची आहे, जरी ही समस्या नसल्यास कित्येक मिनिटे असू शकते. हे मॉडेल आहेः चालू ठेवण्यासाठी त्याला धरून ठेवणे आवश्यक नाही / चालू स्विच क्लिक करा.
  ग्रीटिंग्ज!

 • पेडी अन लेझर वर्डे डी 300 मेगावॅट एल ज्यूवेस एक लास 21:00, मी माझ्यासाठी काय करतो?

  नमस्कार!
  से अल viernes y llegará अल lunes envió.
  धन्यवाद!

 • एल लेसर या व्हेने कॉन ला बाटेरिया ओ हे क्य कंपार्टला?

  नमस्कार!
  काहीच नाही, पण एक गोष्ट नाही.
  धन्यवाद!

 • लेसर पॉईंटर किती बॅटरी घेते

  हॅलो.
  दोन एएए बॅटरी वापरा.
  ग्रीटिंग्ज!

 • हे अगं, मी विचार करीत होतो की हे लेसर खरोखरच 300 मिलिवॅट्स आहे का? धन्यवाद

  हॅलो.
  होय, आमच्या सर्व लेसर शक्ती वास्तविक आहेत, त्यात आयआर फिल्टर देखील आहे.
  ग्रीटिंग्ज!

 • होला, ला डिफेरेन्सिया एन्ट्री यूएस ला बाटेरिया 18650 ओ ला 16340 इन्फ्लूए सोलो एन ला डुरॅसिएन डी ला बॅटरिया ओ टॅम्बियन एन लो क्यू अल्बंब्रा एल लेसर? Y otra pregunta, algunos laser tienen la opcion de poner una o do do baterias, es en este se puede? Y si es asi, influ en la duracion o en lo que alumbra. ग्रेसियास !!

  नमस्कार!
  सालो इन्फ्लॉई एन ला दुरासीन वाई एन एल तमॅनो डेल लाझर, ला 16340 अल सेर डे मेनोर तमॅटो वा कॅपेसिडाड परमिट ortकार्टर एल तमॅलो डेल लाझर. ला पोटेंशिया सीरिया ला मिसमा एन अंबस. एस्टे मॉडेलो प्रशंसा करतात सर्व उना बेटरिया एक ला वेज पेरो ईएस सुसंगत कॉन लॉस डॉस मॉडेलोज.
  धन्यवाद!

 • होला, लॉस 300 मीडब्ल्यू मुलगा सुमांडो ला रेडिएशन आयआर मास एल हेज डे लुज दृश्यमान ओ मुलगा रील्स डेल हेज दे लुझ दृश्यमान?

  नमस्कार!
  न्यूएस्ट्रोस लेझर टीझन फिल्ट्रो आयआर, पोर्स क्यू ला ला पोटेंशिया ईएन लुज दृश्यमान वर्ड.
  धन्यवाद!

 • Hola Buenas tardes ¿la el laser de 200 mw enciende cerilas¿¿

  नमस्कार!
  नाही, लास एन्केन्ड नाही, सेरेन ए पार्टीर डी लॉस मॉडेलोज डी 300 मीडब्ल्यू.
  ग्रीटिंग्ज

 • हे पंटेरो लेझर प्यूडे फंसीओनर कॉन बॅटरियस एए ओ एएए

  नमस्कार!
  फंसीओना कॉन निंगुना डे लास डॉस नाही. S funlo funciona con baterías de litio Modelo 18650 o 16340.
  धन्यवाद!

 • हे लेझर सुरक्षिततेच्या खबरदारीसह की सुरक्षा म्हणून येते का?

  हॅलो.
  होय, की सह सुरक्षितता लॉक परिधान करा.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, ट्रे कॅलिडेस्कोपिओ? ओ एल मिस्मो कॅबॅझल के ट्रे लो ल्लेवा इनक्लुइडो?

  नमस्कार!
  Lleva un caleidoscopio incluido que se puede poner o छोड़लेला.
  ग्रीटिंग्ज

 • Hola Yo Quiero Saber Que Tipo de Bateria Lleva Portque hay DOSrentes Que Aparecen para añadir y no se cual lleva este Modelo de 300mw y Quiero Saber si se ve el ha ha luz en este Modelo, gracias

  नमस्कार!
  से प्यूडे एलिगिर क्युक्वीएरा डे लॉस डॉस टिपोस डिस्पोंबल, ला 18650 एस डी मेयर टॅमॅओ वा कॅपेसिडाड वा ला 16340 एमएएस पेक्वेआ वा डे मेनर कॅपेसिडाड.
  एल हेज ई दृश्यमान आणि हे मॉडेल आहे.
  ग्रीटिंग्ज

 • मी प्रीगाँटा एएस मी पेडीडो फ्यू इको एल डोमिंगो एएस हायर 100 € सेरा एन 24 एच एल एन्व्हिओ हा मी कासा ग्रॅकीअस

  नमस्कार!
  नाही, एल envío a Baleares tarda de 3 a 5 dasas como ya le dijimos por el chat.
  ग्रीटिंग्ज

 • तो कॉम्पोडो युनो डी 300 वर्ड ईएस पेलीग्रोसो पाप गॅफस सीलेटर कोस्स डी नोचे

  नमस्कार!
  पॅरा यूएस एन एक्सटीरियर्स एबियर्टोस नो से सेरिया पेलीग्रोसो, पॅरा यूएस डेंट्रो डी कासा सी सेरेन रीकॉमेन्डेबल्स लास गफास.
  ग्रीटिंग्ज

 • एस्टॉय इंटरेसॅडो एन एल लेसर डी 300 मीडब्ल्यू, क्विझिएर प्रीगेंटर, comp ला कॉम्प्रॅरा डेल लाजर इनक्लुए कार्गोडोर पॅरा कारगर ला बेटरिया ओ एएस नेसेरिओ कॅंबियार पिलास?

  नमस्कार!
  लॉस cesक्सेसोरियस कॉमो एल कार्गोडोर ओ ला बाटरिया रिकर्गेबल नो एस्टेन इनक्लुइड्स, से प्यूडेन एडीडिर डेस्डे ला पेजेना डेल प्रोडक्टो.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, एस्टॉय मिरांडो पॅरा कॉम्प्रॅर अन लेसर वर्डे वाई गुस्टा एल डी 300 मीडब्ल्यू, क्विझिअर सबर सी ए एस डेमासिडो पॉटेन्टेन पॅरा सुटे यू एस एन यू इंटिओर. Y cuál es la distancecia mínima de seguridad para saber que si estoy enfocando al suelo oa un mueble no me lo vaya amarmar. ग्रॅकिअस

  शुभ प्रभात
  एन इंटिरियर्स सीईएपरे कॉन प्रीक्युसिअन, परंतु रिझलॉज ऑफ ईएस पोझिव्ह क्युमरसेज, पेरो सी बेट डेजिनोस पॅरा ला व्हिस्टा, सेरेन रीकॉमेडेबल्स लास गफास डे सेगुरिडाड, टेंबियान सिन वॅन री एलीझर एक्सपेरिमेंट्स डी क्वीमॅडो ए कॉर्स्टिया डिस्टेरिया सर्व्हिस.
  ग्रीटिंग्ज

 • होला, कॉमो से यूएसए एल फोकलिझाडोर डेल लेझर पॅरा एमेन्टर अल टमासो डेल हेज़?

  Hola Guillem.
  से gira ला भाग delantera y त्यामुळे स्वतः ajusta.
  एन लास शिकवण्या आम्ही वापरतो acompa aca viene señalada la parte.
  ग्रीटिंग्ज

 • Hola, cuando Presionas y sueltas el botón para encender el láser se queda encendido o tienes que mantener pulsado el botón?

  ब्यूएनस टार्देस, हे मॉडेलो मॅसेन्टर पल्सॅडो एल बोटॅन पॅरा क्यू सेएडे एन्सेन्डीडो.
  ग्रीटिंग्ज

 • एस्टॉय इंटरेसॅडो एन एल लॉझर वर्डे डी 300 मीडब्ल्यू वाई मे गुस्टारिया सबेर सिस्ट इस्ट वर्जिड यूएसआरओ पॅरो एन्सेंडर पेटर्डोस.

  नमस्कार!
  आपण पेटर्डोस कॉन इल निषेध करू शकत नाही.
  ग्रीटिंग्ज

रंग

आम्हाला का खरेदी करावे

एक्सप्रेस शिपिंग

किंमत आणि गुणवत्ता

सुरक्षित पैसे

जागतिक जहाज पाठवा